Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) opisuje, w jaki sposób Ford-Werke GmbH („Ford” lub „my”) postępuje z informacjami (twoje „dane osobowe”), które są gromadzone podczas odwiedzania tej strony internetowej („strona internetowa”) lub kontaktowania się z nami przy użyciu informacji podanych tutaj.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje również przetwarzanie twoich danych osobowych podczas zakupu produktów lub usług za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Oprócz tego powiadomienia niektóre towary i usługi Forda (w tym niektóre aplikacje Forda) posiadają własną politykę prywatności, która bardziej szczegółowo opisuje sposób wykorzystywania twoich danych osobowych w określonych kontekstach. Można również zapoznać się z instrukcją obsługi lub, w razie potrzeby, odpowiednią aplikacją, aby uzyskać informacje o tym, które dane przetwarza i wykorzystuje twój pojazd.


Odbiorcy twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane

Aby wypełnić nasze zobowiązania prawne w zakresie dostarczania danych dotyczących emisji, gromadzimy informacje na temat zużycia paliwa i/lub energii i przesyłamy je, wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu, Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Dane są gromadzone za pośrednictwem modemu zainstalowanego w pojeździe (jeżeli masz pojazd połączony z siecią) i/lub w ramach konserwacji lub naprawy pojazdu. W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. W tym celu należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w punkcie „Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą".


Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będą traktowane zgodnie z niemieckimi przepisami o ochronie danych i mogą być przekazywane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jak również do krajów spoza EOG (w tym USA). Kraje, do których przekazywane są twoje dane osobowe, mogą nie zapewnić odpowiedniego poziomu ochrony danych w opinii Komisji Europejskiej. W przypadku, gdy twoje dane osobowe są przekazywane do krajów spoza EOG, Ford podejmie odpowiednie środki zgodnie z właściwymi zobowiązaniami prawnymi w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony twoich danych osobowych niezależnie od kraju, do którego są przekazywane. Środki te mogą obejmować między innymi uzyskanie gwarancji umownych od stron trzecich, które mają dostęp do twoich danych osobowych, zgodnie z którymi zobowiązują się chronić dane osobowe przynajmniej w takim zakresie, w jakim są one chronione w EOG. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Ford chroni twoje dane osobowe w przypadku przekazywania ich do krajów spoza EOG lub na temat gwarancji oferowanych przez Forda w zakresie ochrony danych osobowych w przypadku ich przekazania, jest dostępnych na żądanie.

Rodzaj wykorzystywanych danych osobowych

Ford gromadzi dane osobowe ze strony internetowej

Strona internetowa umożliwia ci przekazanie nam danych osobowych, takich jak między innymi

Ponadto Ford zastrzega sobie prawo do zestawiania dostępnych mu danych – w zakresie, w jakim jest to prawnie dopuszczalne - ze stronami trzecimi, takimi jak agencje marketingowe, informacje zebrane lub uzyskane z publicznie dostępnych źródeł na twój temat lub na temat twoich zainteresowań, statusu społeczno-ekonomicznego lub społeczno-demograficznego, identyfikatory internetowe i aktualne dane kontaktowe.

Ford może być również prawnie zobowiązany do przetwarzania pewnych danych osobowych. Możemy być również zobowiązani do przetwarzania twoich danych osobowych na podstawie wiążącego nas stosunku umownego. Brak takich informacji może uniemożliwić lub opóźnić wykonanie tych obowiązków.


Rodzaj wykorzystania danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe gromadzone na stronie internetowej

Okres przechowywania twoich danych osobowych

Ford przechowuje Twoje dane osobowe w możliwej do zidentyfikowania formie tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone, oraz do wypełnienia swoich obowiązków prawnych i regulacyjnych. W związku z tym twoje dane osobowe będą co do zasady przechowywane tak długo, jak zastosowanie ma jeden z poniższych warunków:

Podstawy prawne wykorzystywania danych osobowych

Istnieją różne podstawy prawne do wykorzystywania twoich danych osobowych przez firmę Ford. Ford przetwarza i wykorzystuje twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

Automatyczne procesy decyzyjne

Ford zastrzega sobie prawo do łączenia twoich danych osobowych i korzystania ze zautomatyzowanych procesów decyzyjnych w powyższych celach oraz:

Może to obejmować na przykład uzyskanie wglądu w optymalizację strategii sprzedaży, ocenę skuteczności środków marketingowych i wsparcia klienta przez firmę Ford, przeprowadzanie analiz rynkowych i identyfikację produktów lub usług, które mogą być dla ciebie interesujące, oraz kontaktowanie się z tobą w celu poinformowania cię o tym.

W niektórych przypadkach automatyczne decyzje podejmowane przez Forda mogą mieć wobec ciebie skutki prawne lub podobne. Ford będzie jednak podejmować automatyczne decyzje tego rodzaju tylko wtedy, gdy:

W pewnych okolicznościach możesz sprzeciwić się korzystaniu z zautomatyzowanych procesów decyzyjnych lub zażądać, aby zautomatyzowane decyzje były weryfikowane przez człowieka.

Gromadzenie danych z innych źródeł

Ford jest zaangażowany w jak najdokładniejsze dostosowanie komunikacji i interakcji z tobą do twoich potrzeb. Ford zastrzega sobie zatem prawo do wykorzystywania informacji o tobie uzyskanych z publicznie dostępnych źródeł oraz od stron trzecich (zob. powyżej punkt „Rodzaj wykorzystywanych danych osobowych") w celu ustalenia, które produkty i usługi Forda mogą być dla ciebie interesujące. Na przykład dostawcy usług analitycznych i reklamowych mogą analizować dane zgromadzone online lub z innych źródeł w celu uzyskania informacji na temat twoich cech demograficznych i zainteresowań, takich jak sugerujące, do której grupy wiekowej należysz, oraz jakie rodzaje produktów lub usług mogą być dla ciebie interesujące. Na podstawie tych informacji Ford może dostarczać (zgodnie z preferencjami w zakresie komunikacji) informacje na temat odpowiednich produktów i usług oraz może wykorzystać dostępne informacje na twój temat do informowania swoich Centrów Serwisowych w przypadku kontaktu z nimi. Ford może również współpracować ze stronami trzecimi w celu wyświetlania reklam dostosowanych do twoich potrzeb na platformach mediów społecznościowych lub, jeżeli wyraziłeś zgodę na korzystanie z plików cookie, podczas przeglądania internetu lub odwiedzania innych stron internetowych. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych, zapoznaj się z informacjami w punkcie „Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą".


Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jako osoba fizyczna masz prawo zażądać informacji dotyczących przechowywanych przez Forda danych oraz celów przechowywania danych, jak również dostępu do tych danych i, w razie potrzeby, ich sprostowania. W niektórych przypadkach masz również prawo sprzeciwić się korzystaniu przez firmę Ford z twoich danych osobowych, np. kontaktowi do celów badań rynkowych lub porównywaniu twoich danych z innych źródeł; możesz wnioskować o zablokowanie lub usunięcie twoich danych osobowych albo otrzymania swoich danych osobowych w powszechnie wykorzystywanym formacie elektronicznym w celu ich przekazania stronom trzecim (często nazywane jest to prawem do „przenoszenia danych”).

Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie twoich danych osobowych (patrz punkt „Podstawy prawne wykorzystywania danych osobowych”), masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące wykorzystania twoich danych osobowych lub chcesz uzyskać dostęp do przechowywanych przez firmę Ford danych o tobie lub skorzystać z jakichkolwiek innych praw, do których jesteś uprawniony w tym zakresie, skontaktuj się z nami, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Ford Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa.
E-mail: kontakty@ford.com

Prosimy o poinformowanie nas, jeżeli chcesz zaktualizować swoje dane osobowe w przypadku zmian lub jeżeli chcesz skorygować jakiekolwiek błędy w danych przechowywanych przez firmę Ford.

Ford powołał Komisarza ds. ochrony danych. Możesz się z nimi skontaktować pod adresem dsb@ford.com.

Jeżeli masz jakiekolwiek skargi dotyczące wykorzystywania przez firmę Ford twoich danych osobowych, mamy nadzieję, że najpierw skontaktujesz się z nami. Możesz jednak również kierować skargi do właściwego organu ochrony danych.

Inne strony internetowe i sieci społecznościowe

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są pod naszą kontrolą i do których niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania. Jeżeli wejdziesz na inne strony internetowe za pośrednictwem podanych linków, operatorzy tych stron internetowych mogą gromadzić informacje o użytkowniku, które będą wykorzystywać zgodnie ze swoją polityką prywatności, która może różnić się od tej polityki.

Strona internetowa może również zapewnić ci możliwość dzielenia się informacjami o firmie Ford, stronie internetowej lub produktach i/lub usługach dostępnych za pośrednictwem funkcji mediów społecznościowych lub ich śledzenia (np. przyciski „udostępnij”, „lubię to” lub „obserwuj”).

Oferujemy tę funkcjonalność w celu wzbudzenia zainteresowania stroną internetową wśród członków sieci społecznościowych oraz umożliwienia ci dzielenia się opiniami, wiadomościami i zaleceniami na stronie internetowej z twoimi kontaktami i śledzenia ich. Należy jednak mieć świadomość, że gdy dane osobowe są udostępniane w sieci społecznościowej, dane te mogą być gromadzone przez dostawcę sieci społecznościowej i udostępniane publicznie, w tym za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych.

Zawsze należy uważnie zapoznawać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej lub sieci społecznościowej, z której korzystasz w celu wymiany informacji, aby zrozumieć ich praktyki w zakresie prywatności.

W niektórych częściach strony internetowej odwiedzający mogą zostać poproszeni o skorzystanie z narzędzia Google reCAPTCHA, aby można było przeprowadzić kontrolę tożsamości w celu upewnienia się, że bot nie korzysta z określonych funkcji strony internetowej.

Google gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak dane dotyczące urządzeń i aplikacji, w celu prowadzenia tych kontroli.

Google jest niezależną firmą, a dane gromadzone przez Google podlegają polityce prywatności Google. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności Google pod adresem http://www.google.com/privacy.html i z dokumentem „Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług” (dostępny pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/), aby zrozumieć, w jaki sposób dane są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane.

Przetwarzanie danych osobowych osób poniżej 16. roku życia

Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych osób poniżej 16. roku życia. Jeśli wyrażasz zgodę na skontaktowanie się z tobą, np. w celach reklamowych, Ford zakłada, że jesteś w wieku powyżej 16 lat.

Zmiany niniejszej Polityki

Ford zastrzega sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian do niniejszej Polityki. W takim przypadku Ford powiadomi cię o zmianach. Jeżeli takie zmiany są znaczące, Ford poinformuje cię w odpowiednim czasie, aby umożliwić ci skorzystanie z praw dotyczących twoich danych osobowych (np. do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu).

ZASTRZEŻENIE

© 2024 Ford Motor Company. ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® są znakami towarowymi firmy Ford lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Polityka firmy Ford zakłada stały rozwój produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie, zmian specyfikacji, kolorów i cen modeli oraz elementów przedstawionych i opisanych w niniejszej publikacji internetowej. Zdjęcia i rysunki również mogą się różnić. Niniejsza broszura internetowa przedstawia zarówno oryginalne akcesoria Ford, jak i gamę produktów naszych dostawców. Montaż akcesoriów może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa w twoim pojeździe. *Oznaczone akcesoria to starannie dobrane akcesoria innych producentów występujących pod własną marką. Takich akcesoriów mogą dotyczyć inne warunki gwarancji, z których szczegółami możesz się zapoznać za pośrednictwem ikony gwarancji wyświetlonej obok każdego produktu oraz u Twojego Dealera Forda. Logotyp i znaki graficzne Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth® SIG, Inc. i ich wykorzystanie przez Ford Motor Company jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Logotyp i znaki graficzne iPhone/iPod stanowią własność firmy Apple Inc. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością ich zarejestrowanych właścicieli.

" " " "